سلام من به بیماری کرونا مبتلا شدم بعد بیماری ناحیه بیضه سمت راست درد و سوزش دارد ضمن رنگ اد ار بعضی مواقع تیره است