سلام
گاهی بیضه سمت راستم درد میگیره و این درد تا کلیه ادامه پیدا میکنه

نظر خود را بنویسید