سلام.۳۳ سالمه. حدود ۲۰ روز پیش دردی در پهلوی راست و بیضه سمت راست داشتم و خون در ادرار ب پزشک عمومی مراجعه و بعد ازمایشات عفونت و کشت ادرا همگی سالم بودن. بعد از ۳ روز درد بیضه چپ هم شروع شد و خون در ادرار قطع شد ولی خون در منی اضافه شد و درد مقطعی هم دارم هنوز. سونو مثانه. کلیه. پروستات هم دادم سالم بود و بدون مشکل. چه اقداماتی باید کنم ممنون.

نظر خود را بنویسید