سلام سونو گرفتم دوطرف فتق داشتم،درد شدید کشاله ران دارم ودرد بیضه،درد بیضه قسمت اپیدیدیم هست ولی کشت منفیه،واسه درد مزمن اپیدیدیم درمانی هست؟