سلام
چند سال پیش درد بیضه سمت راست و چپ موقع فعالیت سنگین و در حالت دراز کشیدن داشتم به متخصص اورولوژی مراجعه کردم و از نظر معاینه و سونوگرافی معمولی و داپلر و آزمایش اسپرم هیچگونه مشکلی نداشتم نه واریکوسل نه سنگ کلیه نه فتق که بعد از مدتی درد از بین رفت و الان فقط بیضه سمت راست درد دارم و درد بصورت ۲۴ ساعته ست چه حالت نشسته چه دراز کشیدن چه فعالیت سنگین است و موقعی که کمرم خم میکنم رو به جلو درد بیضه م بیشتر میشه
مجرد هستم و خود ارضایی انجام میدم