بعداز یک ماه عمل واریکوس هنوز بیضه سمت چپم درد میکنه

نظر خود را بنویسید