سلام اقای دکتراز دیشب آقا پسرم درد در قسمت شکم بعددرناحیه ناف الان کمی ورم ودرد دربیضه سمت راست شرمنده جواب دهید