همسر درد بیصه از سمت زیر دنده اش تا بیضه دارد

نظرات (1)

سلام.مشکوک به سنگ حالب است و نیاز به سونوگرافی کلیه و مجاری ادراری دارید

Comments are closed.