سلام جناب دکتر دو سه روزیست در قسمت تنه الت تناسلی درد خفیف و ثانیه ای رو تجربه میکنم درد بسیار کم است اما خب نگرانی ایجاد کرده برام هیچگونه کبودی یا تورم یا درد در الت و بیضه هم ندارم
ممکنه بخاطر فشار اومدن به الت تناسلی باشه؟چون روزی که درد شروع شد به شکم خوابیده بودم و حس میکنم فشار وارد شده بهش.ممنون از شما🙏