سلام. کلیه راست به ابعاد ۱۲۰ م م و ضخامت پارانشیم ۱۵ م م است.
کلیه چپ به ابعاد ۱۲۲ م م و ضخامت پارانشیم ۱۷ م م است.
FULLNESS در کلیه چپ مشهود است.
علت سوزش و درد آلت تناسلی در چیست و نظر کلی شما در مورد کلیه های بنده.
ممنون

نظرات (1)

سلام ،ممکنه سنگ در مسیر لوله حالب باشه و باید سی تی اسکن جهت تشخیص بهتر انجام بدید

نظر خود را بنویسید