سلام دکتربزرگوار وبااصالت
حقیر دردم را باشماره پیگیری
۷۳۷۹۳به حضورتان ارسال کردم خداگواهه دستم خالیه وایال بارم وتوان پرداخت هزینه های پزشکی راندارم تو روبخدا جواب منو لطف کنید بدهید که چکارکنم خیلی میترسم در یکی ازروستاهای خوزستان مستاجرم وشغلم آزاده والانم بیکاربیکار خواهش میکنم بفرمایید چیکارکنم سونوگرافی هم گرفتم هیچی نشان ندادممنونم ورحمت به شیری که خوردید.