سلام
آلت بنده در حالت نعوظ خمیده است
و صاف مثل نوع مدادی نمیشود

نظرات (1)

سلام.اگر درجه کجی آلت بیش از سی درجه است نیاز به عمل جراحی دارد

Comments are closed.