سلام دکترم میخواددرمطب دبل جی رو خارج کنه؟آیا دردنداره؟؟؟چه عوارضی بعداز خروج دبل جی ممکنه پیش بیاد؟