دکتر جان سلام.
من یکی دو روز دبل جی درآوردم ولی بع از اینکه ادرارم. تمام میشه چند قطره خون میاد بیرون . مشکلی نداره؟
خدا خیریتان بدهد

نظر خود را بنویسید