چند وقته وقتی میرم دست شویی میبینم زیر پوست بیضه و روی بیضه هام دونه دونه های هست میخوام ببینم به چه علته خطر ناک نباشه

نظر خود را بنویسید