سلام ببخشید پسر من تپله و ۸ سالشه و آلت تناسلی دائم داخل میره چند سال پیش هم برای چسبندگی که داشت بردم دکتر وکشید بیرون و گفتن چون تپله داخل میره. به نظرتون به نوع ختنه شدن ربطی داره من باید چکار کنم میترسم زمان درمان دیر بشه .ممنون.