سلام Hقای دکتر من با خانمی مبتلا ب اچ ای وی رابطه واژینال بدون کاندوم داشتم فردای رابطه خوردن داروی پپ را شروع کردم سه هفته بعد با همون خانم دوباره رابطه واژینال بدون کاندوم داشتم اما ۲۸ عدد قرص پپ را از رابطه دوم نخوردم و ۷ عدد باقی مانده از رابطه اول را ادامه دادم تا ۲۸ روز کامل شود ایا ایراد دارد ممنون

نظرات (1)

سلام با متخصص عفونی مشورت کنید

Comments are closed.