سلام دکتر آیا خود ارضایی باعث ناباروری میشه یا خیر و اگه میشه در چه شرایطی؟
و به سوال دیگه اینکه اگر فیضیه ی سمت راست پایین تر از سمت چپی باشه مشکلی هست یا خیر ؟
ممنون