سلام آقای دکترخسته نباشیدبنده خدمتون خضوری اومدم من ازاول راهنمایی دچارخودارضایی شده تا۱۶سالگی قوای جسمانی ضیعفه گودی کمرکمبودی دچارچشم خستگی زودرنج راهنماییم کنیدآقای دکتر