دکتر از نظر علمی تاکنون هیچ زیانی برای خودارضایی کشف نشده! اگر کسی هم روزی چند بار این کار را انجام بدهد به خاطر استمنا نیست کسانی که به اختلال وسواس دچار باشند این کار را شاید روزی چندبار انجام دهند که باید به روانپزشک مراجعه کند

نظرات (1)

نظر خود را بنویسید