سلا آقای دکتر
من بعد از ادرار و مدفوع خروج منی دارم و تقریبا هر روز این اتفاق میوفته.لطف کنین راه درمان من رو بفرمایید