خارش در یک طرف دستگاه تناسلی که تصور میکردم،عرق جوش و اگزماست،اما بعد از یکماه دانه کوچکی مانند گزیدگی حشره زیر دست احساس کردم که به شدت خارش داشت،امروز اون دانه کوچک به مانند یک داته لوبیا بزرگ تبدیل شده و خارش شدید دارد.

لطفا برای بهبود چه داروهایی باید مصرف کنم?

نظرات (1)

سلام احتمالا گال هست و باید دارو مصرف کنید

Comments are closed.