سلام پارسال هنگام بارفیکس رفتن میله بارفیکس کنده شد و با کمر و لگن افتادم زمین بعد از اون دچار درد کمر لگن بیضه و عفونت ادراری شدم و سونوگرافی از بیضه کلیه مثانه و آزمایش کشت ادرار انجام دادم مشکلی نداشتم ولی تنگی مجرا داشتم و عمل کردم تا به امروز مشکلی ندارم ولی پشت بیضه هایم بعضی وقتا خارش میده علتش از نظر شما چیه؟

نظرات (1)

سلام با پماد درمان میشه

Comments are closed.