با سلام خدمت شما
بنده سنگ حالب داشتم که ٢ماه پیش فنر گذاشتم
دو روزه فنر در اوردم ولی بعد از دو روز تهوع و بی حالی دارم
طوریکه همش خوابیدم
علتش چیه بعد از ٢ روز اینطوری شدم

نظر خود را بنویسید