با سلام خدمت شما
بنده سنگ حالب داشتم كه ٢ماه پيش فنر گذاشتم
دو روزه فنر در اوردم ولي بعد از دو روز تهوع و بي حالي دارم
طوريكه همش خوابيدم
علتش چيه بعد از ٢ روز اينطوري شدم

نظر خود را بنویسید