باسلام و وقت بخیر،
دختری ۳۲ ساله هستم،
۱۰ روز است دچار کاهش حجم ادرار شدم.
در ابتدا تکرر ادرار بود اما در حال حاضر کمبود حجم ادرار حتی در ابتدای صبح بعد از بیدار شدن.
تست های پایه شامل کراتین و اوره نرمال بودند.
مدتی فشار عصبی داشتم که حل شد اما همچنان زود عصبانی میشوم.
ایا نیاز به سونوگرافی دارم؟
در آخرین سونو که مربوط به شهریور بود دبری مثانه افزایش یافته بود.
کشت ادرار هم فاقد باکتری بود.
ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید.
با احترام