سلام آقای دکتر ۵ ماهی میشه مبتلا به جوش قرمز رو آلت تناسلیم و خایه هام شدم این جوشا اولش کوچیک بعد بزرگ میشه خارش هم داره رنگ پوستش قرمز شده متاهلم با همسرم به اختلاف خوردیم دکترهم مراجعه کردم ولی خوب نشدم