درود
چند روزه که ادرارم سیاه رنگ مایل به قرمز و انگار ذرات ریز داخلش هست مثل رسوب
سونو دادم کلیه راست مشکلی نداشت کلیه چپ زده
میکرولیتیازیس به دیامتر ۲ mm درپل میانی کلیه دیده شد
مثانه هم دبری اکوژن مواج درمثانه دیده شد

نظرات (1)

سلام نیاز به دارو و بررسی بیشتر دارید

Comments are closed.