سلام وقت بخیر دکتر چند روز پیش سوالى از شما کردم گفتید ازمایش بدم ، لطفا جواب ازمایش را تفسیر کنید خیلى ترسیدى