سلام آقای دکتر
جواب آزمایش همسرم به شرح زیر رو راهنمایی می فرمایید با تشکر

volume:2.0
Color: white & gray
Liquifaction: 25 min
Viscisity: some what thick
pH: 7.5
Total sperm count: 114000000
Abnormal morphology: 97%
WBC:15000
Class A:0%
Class B: 20%
Class C:25%
Class D: 55
اگر امکان داره راهنمایی کنید که با چه دارویی حرکت اسپرم بهتر و بیشتر می شود؟

نظرات (1)

سلام حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.