سلام این آزمایش خودمه میشه لطفا بگید وضعیت من نرمال هست یا نیاز به درمان دارم؟با این آزمایش میتونم بچه دار بشم؟
Volume 4.2
Appearance clear
Total sperm count 38
Abnormal morphology 60%
Ff motility 10
Slow forward motility 40
No forward progression 40
No motility 20

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم نرمال است

Comments are closed.