وقتتون بخیر
لطفا نظرتان را در خصوص این آزمایش اسپرم بیان بفرمایید. با تشکر
Volum: 3ml
Liquefaction:10
Color :White &Gray
Ph: 7.5
WBC: 100,000 cell/ml
Viscosity: normal
agglutination: 0%
Concentration: 24
Total count: 72
Rapid progression: 0%
Slow progression: 25%
Non progressive: 25%
Immotile: 50%
Normal morphology: 1%
Abnormal morphology : 99%
Head defects: 86%
Neck defect: 4%
Tail defects: 6%
Vitality: 91 %Live

نظرات (1)

سلام تحرک اسپرم مقداری کمه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.