سلام آقای دکتر خواهش میکنم آزمایش منا تفسیر کنید چون خیلی نگرانم
motility 60
progressive 40
non progressive 20
immotile 40
abnormal 97
ahead96
aneek12
tail 10
immature 8
بقیه را زده همشا نرمال

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم در محدوده نرماله

Comments are closed.