سلام آقای دکتر نتایج آزمایش بنده رو تفسیر میکنید ممنونم
Volume 2.5
Color milky
Liquetaction 30
Viscosity normal
Ph 7.5
Total sperm count 54
Abnormal morphology 70
W.b.c 2_3
Fast forward motility class a 5
Slow class b 5
No forward class c 40
No motility classd 50
در ضمن بنده سال ۹۵ عمل واریکوسل انجام دادم

نظرات (1)

سلام آزمایش اسپرم در محدوده نرماله

Comments are closed.