سلام آقای دکتر بی زحمت آزمایش رو بررسی و در صورت صلاحدید راهنمایی نمایید