سلام این آزمایش اسپرم همسر منه
Semen volume 2
Semen ph 8
Vitality 75
Sperm count44,9
Progressive2,7
Motile4,7
Round cell 0
Germ cell 0
Wbc2,9
Rbc o
Normal morphology 59
وشما چه داروهایی پیشنهاد میدید؟
با تشکر

نظرات (1)

سلام.حرکت اسپرم ضعیفه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.