سلام
جواب آزمایش به شرح ذیل هست آیا نیاز به مراجعه اورولوژ هست.ممنون؟
liqucfaction. 30
Count. 10
Fast motility. 40
Low motility. 30
Non motility. 30
Abnormal morphogy. 35
Epithelial. 1_2
RBC. 0_1
WBC. 1_2

نظرات (1)

Comments are closed.