سلام آقای دکتر وقتتون بخیر
من ۴۲ سال سن دارم قصد بچه دار شدن دارم نتیجه سونوگرافی
testisراست اندازه ۳۷.۲۱mmوچپ ۳۹.۲۲دارد
هردو اندازه واکویی نرمال دارند
درپلtestisراست در اینترپارانشیمال توبولار اکتازیا دیده میشود.در پارانشیمال ان در پل تحتانی نمای کانون اکوژن اندازه ۲mmدارد
احتمال کلسیفیکاسیون مطرح است.نمایmass در پارانشیمال دیده نمیشود.در دوطرف نمای هرنیا وهیدروسل ندارد.طرف راست واریکوسل ندارد
شبکه وریدی چپ در حالت عادی دیامتر۳.۵mm ویا والسالوا دیامتر۳.۹mmدارد وارکوسل با درجه خفیف دارد.
جواب آزمایش هم :
volume:6 ml
color:milky
viscoity:high
ph:8
liquefactin:20 min
sperm count : :mill
grade III:3
grade II :6
grade I :6
grade 0 : 85
normalmorphology :40
abnormal morphology :60
w.B.c:0_1
R.B.C: 0_1
ephithelial cells : 0_1
.ممنون از لطفتون

نظرات (1)

سلام،آزمایش اسپرم ضعیفه ،باید عمل جراحی میکروسکوپی انجام بدید

نظر خود را بنویسید