سلام آقای دکتر وقتتون بخیر
من ۴۲ سال سن دارم قصد بچه دار شدن دارم نتیجه سونوگرافی
testisراست اندازه ۳۷.۲۱mmوچپ 39.22دارد
هردو اندازه واکویی نرمال دارند
درپلtestisراست در اینترپارانشیمال توبولار اکتازیا دیده میشود.در پارانشیمال ان در پل تحتانی نمای کانون اکوژن اندازه ۲mmدارد
احتمال کلسیفیکاسیون مطرح است.نمایmass در پارانشیمال دیده نمیشود.در دوطرف نمای هرنیا وهیدروسل ندارد.طرف راست واریکوسل ندارد
شبکه وریدی چپ در حالت عادی دیامتر3.5mm ویا والسالوا دیامتر3.9mmدارد وارکوسل با درجه خفیف دارد.
جواب آزمایش هم :
volume:6 ml
color:milky
viscoity:high
ph:8
liquefactin:20 min
sperm count : :mill
grade III:3
grade II :6
grade I :6
grade 0 : 85
normalmorphology :40
abnormal morphology :60
w.B.c:0_1
R.B.C: 0_1
ephithelial cells : 0_1
.ممنون از لطفتون

نظرات (1)

سلام،آزمايش اسپرم ضعيفه ،بايد عمل جراحي ميكروسكوپي انجام بديد

نظر خود را بنویسید