اگه ممکنه ج آزمایش منو بگید که آیا بچه دار میشم یا نه
Volume 1.5
Liquifaction 30min
Ph 7.2
Sperm count. 150ml
Quick progressive قبل از پردازش صفر بعداز پردازش ۸۵درصد
۲۰درصد Slow progressive
Non progressive 30درصد
Immotile 50درصد
Normal morph7