سلام آزمایش اسپرموگرامه برای اقدام به بارداری انجام دادیم
Volume 2.7
Color milky and turbid
Viscosity Semi high. Normal
Liquefaction. 40
Ph. 7.3
Count per ml. 45
Motility. 55
Grade A:Rapidprogressive. 50
Grade B:slow progressive. 3
Grade C:non prosgressive. 2
Grade D:non motile. 45
Morphology normal. 75
WBC. Rare
ممنون میشم پاسخ بدید خیلی نگرانم

نظرات (1)

سلام ازمایش اسپرم نرماله

Comments are closed.