سلام آقای دکتر وقت بخیر
این نتایج آزمایش همسر من هست
میخواستم ببیینم نرمال هست و مشکلی برای بچه دار شدن هست یا نه؟ ۴۵ سالشون هست
با تشکر
volume: 4 ml
ph:7.4
sperm concentration:4.000.000 sprm/ml
total sperm count:16.000.000
morphology
head defects :85%
round:1%
pyriform:47%
tapered:32%
bent:5%
others:1%
pin:5%
tail defects:5%
short:1%
bent:3%
coiled:1%
neek or midpiece defects:6%
cytoplasmic droplets:4%
aggluntination:0%
vitality
staining procedure: 81% live
Motility:
۶۵%:(immotile(d
۲۰%:(non-progression motility:(c
۱۵%:(slow progression (b
۰%:(rapid progression(a

نظرات (1)

سلام حرکت و تعداد اسپرم کمه و معاینه از نظر واریکوسل لازمه

Comments are closed.