سلام آقای دکتر من ۱۷ سالمه وقتی با متر انداز آلتم در حالت نعوظ رو بدون دخالت دست اندازه می گیرم ۱۲ سانتی متره ولی وقتی با دستم آلتمو از ناحیه شرمگاهی فشار میدم ۱۵ سانتی متر میشه می خواستم ببینم مشکل من چیه

نظرات (1)

سلام باید وزنتون کم بشه

Comments are closed.