سلام آقای دکتر
نظر به اینکه واریکوسل شدید در هر دو بیضه داستم و در حال کوچک کردن بیضه ام بود و بسیار وضعیت اسپرمم و تحرک و مورفولوژی خراب بود به یکی از بهترین دکتر های اورولوژی مراجعه کردم و با اصرار خودم عمل کردم. بعد از عمل هیچ اثری از بهبود واریکوسل نبود و هیچ تغییری نکرد. سونوگرافی داپلر هم کردم و تأیید کردند که واریکوسل در هر دو طرف با همان حدت وجود دارد. به دکتر اورولوژی جدیدی در تهران مراجعه کردم. ایشان میگن اصلا احتیاج به عمل نداری. ولی من هر روز دارم ضعیف تر میشم و پارامترهای اسپرمم بدتر میشه. جناب دکتر چکار کنم. خسته شدم. چرا باید بعد از عمل دوباره واریکوسل باشد؟