سلام جناب دکتروقت بخیر
ببخشیدمن مادرزادی یک کلیه دارم خاستم بدونم معاف میشم