سلام من ۶ ماهی میشه که بعضی وقتا تکرر ادرار دارم رنگ ادرار هم در طول روز تغیر میکنه خیلی شفاف زرد کم رنگ و بعضی وقتا احساس میکنم سبز خیلی کم رنگ البته زمانی که شفاف است بیشتر تکرر ادرار دارم آزمایش ادرار هم دادم گفتن مشکلی نداره بعضی وقتا هم احساس ادرار میکنم ولی میرم سرویس خیلی کم ادار تخلیه میشه درد لگن هم دارم زیر شکم هم درد میگیره بعضی وقتا