سلام ۴۵سالمه چندین ساله که تکرر ادرار دارم وروزانه بیش ازده بار دستشویی میرم وادرار به صورت منقطع وتکه تکه میاد گاها هم میخوام که بلند شم چند قطره میریزه خیلی به دکترین شهرم مراجعه کردم سونوگرافی وازمایش هم زیاد رفتم ولی میگن مشکلی نداری لطفا نظرتون رابفرمایید