سلام توی سونوگرافی من تومور نشون داده اندازه ۲۶ متخصص کلیه رفتم گفت سرطان بدخیم خواستم بدونم چیکار کنم