داخل مثانه پدرم تومور مثانه بود كه با سيستوسكوپی برداشتن همه آزمايش سونو گرافی های لازم انجام شد ولي تشخيص سرطان داده نشد اما ٣٠جلسه راديوتراپي و چند جلسه شيمي درماني تجويز كردن؟اين جلسات تا چند وقت ادامه دارن و چرا ؟؟؟؟

نظرات (1)

سلام،احتمالا امكان برداشت كامل نبوده،به متخصص اونكولوژی مراجعه كنيد

نظر خود را بنویسید