داخل مثانه پدرم تومور مثانه بود که با سیستوسکوپی برداشتن همه آزمایش سونو گرافی های لازم انجام شد ولی تشخیص سرطان داده نشد اما ٣٠جلسه رادیوتراپی و چند جلسه شیمی درمانی تجویز کردن؟این جلسات تا چند وقت ادامه دارن و چرا ؟؟؟؟

نظرات (1)

سلام،احتمالا امکان برداشت کامل نبوده،به متخصص اونکولوژی مراجعه کنید

نظر خود را بنویسید