سلام
من تقریبا یک سال ونیم پیش فهمیدم تومور مثانه دارم تومور برداشته شد واندازه تومور ۴میلی بود.به صورت مرتب سونو وآزمایش میدم که درآخرین بار در آزمایش ادرار خون مشاهده شد که دوباره سیتوسکوپی شدم که دکترم میگفت التهاب مثانه داری میخاستم بپرسم آیا التهاب مثانه ربطی به تومور مثانه دارد ؟یعنی نشانه ای از عود مجدد تومور هس؟

نظرات (1)

سلام نه ارتباطی به توده مثانه نداره

Comments are closed.