با سلام.
پدر بنده سه سال پیش با تشخیص تومور مثانه سیستوسکوپی شدن و در این مدت تحت نظر بودند.
سال قبل با تشخیص عود مجدد تومور تحت شیمی درمانی قرار گرفتند که نتیجه خوب بود.
با آخرین MRI که گرفتیم نظر پزشکشان برداشت مثانه هست.
نظر جنابعالی در باره برداشت مثانه و یا چگونگی ادامه درمان چیست.
با تشکر