با سلام.
پدر بنده سه سال پیش با تشخیص تومور مثانه سیستسکوپی شدند.
در این مدت تحت نظر بودند.
یک سال قبل با تشخیص عود مجدد شیمی درمانی شدند که نتیجه خوب بود.بعد از گذشت ۶ ماه از شیمی درمانی با MRi که گرفتن دکتر ایشان نظر به برداشت مثانه دارند.
لطفاً نظرتان را درباره برداشت مثانه و یا نحوه ادامه درمان بفرمایید.
مدارک پزشکی از یک سال پیش تا امروز می‌باشد.
با تشکر